Salderingsregeling & teruglevering

Het gaat goed met je zonnepanelen! De zon doet z’n werk, wekt veel energie op en je levert zelfs wat energie terug. Hoe zit het ook alweer met salderen, subsidie en terugleveren? Het antwoord op veelgestelde vragen over deze onderwerpen vind je hier.

Staat je vraag er niet tussen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over andere onderwerpen of neem contact met ons op.

Salderingsregeling

Wat is salderen?

Op zonnige dagen, wanneer je meestal zelf niet thuis bent, is het goed mogelijk dat de zonnestroom die je zelf opwekt, niet direct gebruikt wordt. Er ontstaat dan een energieoverschot. Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan de meterkast, wordt dit overschot automatisch teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. In Nederland geldt het principe dat teruggeleverde zonnestroom wordt afgetrokken van het verbruik. Het tegen elkaar wegstrepen, wordt salderen genoemd en kun je teruglezen op jouw jaarafrekening. Als je uiteindelijk meer hebt opgewekt dan je verbruikt hebt, ga je terugleveren aan het net. Voor de energie die je teruglevert aan het net ontvang je een (teruglever)vergoeding.

Blijft de salderingsregeling bestaan?

Nee. De salderingsregeling wordt vanaf januari 2023 omgevormd tot een nieuwe regeling (terug-leversubsidie). In de afgelopen jaren zijn er prijsdalingen geweest waardoor het opwekken van zonnestroom nu goedkoper dan 10 jaar geleden.

De salderingsregeling wordt stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van de fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat de teruggeleverde energie niet meer voor 100 procent wordt verrekend met de afgenomen energie bij de energieleverancier.

Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in een vergoeding voor de stroom die betaald wordt door de energieleverancier en anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor stroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op de energie die direct van de zonnepanelen in huis verbruikt wordt.

Wat gebeurt er met de salderingsregeling na 2023?

In het regeerakkoord staat het als volgt beschreven: “Als vervanging van de huidige salderingsregeling wordt er vanaf januari 2023 een terugleversubsidie ingevoerd. Deze biedt de zonnepanelenbezitter een vergelijkbare financiële uitkomst als de huidige salderingsregeling.”

Terugleversubsidie

Hoe werkt de nieuwe terugleversubsidie?

De overheid blijft jou, als eigenaar van zonnepanelen, ondersteunen wat de financiële zekerheid van je investering in duurzame energie betreft. Ben je nu al in bezit van zonnepanelen? Dan komt er een overgangsregeling van saldering naar de terugleversubsidie.

Uitgangspunten bij de terugleversubsidie zijn:
• Je ontvangt voor de opgewekte zonnestroom een vergoeding. Het is nog niet bekend hoe hoog de vergoeding wordt.
• Een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar blijft behouden.
• De subsidie is in een jaar niet oneindig, het potje kan dus op raken. De hoogte wordt door de overheid in overleg met de markt vastgesteld.
• Over de zelf opgewekte stroom die direct wordt gebruikt, hoeft net als nu, ook na 2021 géén energiebelasting en opslag duurzame zonnestroom (ODE betaald) te worden.
• De nieuwe regeling richt zich behalve op zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie.
• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt met één centraal loket voor het aanvragen van de subsidie.

Wat betekent de nieuwe terugleversubsidie voor mij?

De terugleversubsidie betekent, zowel voor de huidige zonnepanelenbezitters als voor mensen die zonnepanelen willen aanschaffen, dat er investeringszekerheid is. Dat is een goed teken.

Wat verandert er precies met de nieuwe terugleversubsidie?

We leggen dit graag aan je uit aan de hand van een voorbeeld: een gezin verbruikt in een jaar 3.000 kWh en wekt met zonnepanelen 3.000 kWh op. Van de opgewekte energie wordt 2.000 kWh direct in de woning verbruikt en 1.000 kWh teruggeleverd aan het net. Het gezin neemt 1.000 kWh van de energieleverancier af op het moment dat de zonnepanelen niet genoeg opwekken.

De situatie met salderingsregeling
De van de energieleverancier afgenomen 1.000 kWh wordt volledig (inclusief alle belastingen) weggestreept met de teruggeleverde 1.000 kWh. Onder aan de streep kom je op €0 uit.

De nieuwe situatie met terugleversubsidie
Voor de van de energieleverancier afgenomen 1.000 kWh betaalt het gezin het reguliere tarief, zoals is vastgelegd in het energiecontract, inclusief alle belastingen. Voor de teruggeleverde 1.000 kWh ontvangt het gezin een subsidiebedrag. Het subsidiebedrag is lager dan het tarief dat geldt voor de afgenomen energie. Dit betekent dat het er onder aan de streep een bedrag betaalt moet worden.

De nieuwe subsidieregeling is minder voordelig dan de salderingsregeling, maar de zonnepanelen blijven aantrekkelijk. De regering geeft met de nieuwe regeling zekerheid over het terugverdienen van de investering binnen een aantrekkelijke periode (gemiddeld in zeven jaar). Bovendien heb je met zonnepanelen een aanzienlijk lagere energierekening dan wanneer je geen zonnepanelen hebt.

Is er een subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen?

Er is geen landelijke subsidieregeling meer voor zonnepanelen. Soms geven regionale overheden zoals gemeente of provincies nog wel subsidie. Informeer daarvoor bij je gemeente of provincie of ga naar de Energiesubsidiewijzer. Er is wel een regeling waarbij je de volledige btw op de aanschaf van zonnepanelen kunt terugvragen bij de Belastingdienst. Heb je zonnepanelen gekocht via Greenchoice? Dan kun je gratis gebruik maken van de btw-service.

Terugleververgoeding

Wat gebeurt er als ik meer stroom teruglever dan ik zelf verbruik?

Als je meer stroom teruglevert dan je zelf verbruikt, spreken we over netto teruglevering. Bij netto teruglevering ontvang je van Greenchoice een terugleververgoeding van 8 cent per kilowattuur exclusief btw.

Dit teruglevertarief geldt tot een maximum van 2.000 kWh netto teruglevering per jaar. Bij netto teruglevering hoger dan 2.000 kWh per jaar wordt de vergoeding gelijk aan het kale leveringstarief dat je betaalt voor afgenomen stroom. Daarnaast geldt het terugleveringstarief voor aansluitingen tot maximaal 3x80A. Voor aansluitingen met een hogere capaciteit en (groot)zakelijke teruglevering geldt een andere terugleververgoeding.

Welke vergoeding ontvang ik voor mijn teruggeleverde energie?

Wij vergoeden je teruglevering volgens de salderingsregeling. Je teruglevering trekken we af van je verbruik. Het komt er dus op neer dat je voor je teruglevering hetzelfde tarief ontvangt als dat je betaalt (inclusief overheidsheffingen). Dit geldt voor particulieren en klein-zakelijke aansluitingen tot maximaal 3×80 Ampère. Voor (groot)zakelijke teruglevering gelden andere vergoedingen.

Als je meer stroom teruglevert dan je zelf verbruikt, spreken we over netto teruglevering. Bij netto teruglevering ontvang je van Greenchoice een terugleververgoeding van 8 cent per kilowattuur exclusief btw.

Dit teruglevertarief geldt tot een maximum van 2.000 kWh netto teruglevering per jaar. Bij netto teruglevering hoger dan 2.000 kWh per jaar wordt de vergoeding gelijk aan het kale leveringstarief dat je betaalt voor afgenomen stroom. Daarnaast geldt het terugleveringstarief voor aansluitingen tot maximaal 3x80A. Voor aansluitingen met een hogere capaciteit en (groot)zakelijke teruglevering geldt een andere terugleververgoeding.

Wat betaalt Greenchoice voor mijn opgewekte stroom?

Met zonnepanelen wek je eigen stroom op. Een deel van de opgewekte stroom wordt direct in de woning verbruikt. Hierdoor hoef je minder van het elektriciteitsnet af te nemen, en bespaar je dus direct op de energienota. Op momenten dat je meer opwekt dan verbruikt wordt de “overtollige” stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze stroom wordt gesaldeerd. Dit betekent dat de teruggeleverde energie volledig wordt verrekend met de energie die je hebt afgenomen.

Als je meer stroom teruglevert dan je zelf verbruikt, spreken we over netto teruglevering. Bij netto teruglevering ontvang je van Greenchoice een terugleververgoeding van 8 cent per kilowattuur exclusief btw.

Dit teruglevertarief geldt tot een maximum van 2.000 kWh netto teruglevering per jaar. Bij netto teruglevering hoger dan 2.000 kWh per jaar wordt de vergoeding gelijk aan het kale leveringstarief dat je betaalt voor afgenomen stroom. Daarnaast geldt het terugleveringstarief voor aansluitingen tot maximaal 3x80A. Voor aansluitingen met een hogere capaciteit en (groot)zakelijke teruglevering geldt een andere terugleververgoeding.

Ik ben zakelijke klant. Welke terugleververgoeding geldt voor mij?

Je ontvangt een terugleververgoeding die gelijk staat aan het leveringstarief, dat je betaalt voor de afgenomen stroom en dat in je energiecontract is vastgelegd.

We staan voor je klaar

Staat je vraag er niet tussen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over andere onderwerpen of neem contact op met onze adviseurs.

Telefoon

085 782 0051
Maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00 uur

E-mail